VÌ MỘT NỀN KINH TẾ VỮNG MẠNH HƠN CHO ĐẤT NƯỚC

Giới Thiệu Về Công Ty

Công ty TNHH TM&ĐT Dako

                Tiền thân của Dako là công ty Cổ phần Hữu Nghị Việt Hàn, được thành lập năm 1998 tại Hà Nội, với mục mục tiêu trở thành cầu nối cho thương mại, đầu tư, và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Với tầm nhìn bền vững, lấy sản xuất làm cốt lõi, tiến sĩ khoa học - chủ tịch Đặng Ngọc Nam đã sáng lập ra Trung tâm ứng dụng công nghệ sản xuất Việt Hàn I, nơi đặt những nền tảng đầu tiên cho công ty và cũng là người tiếp tục truyền lửa cho doanh nghiệp với trên 30 năm kinh nghiệm trong quan hệ hợp tác với Hàn Quốc, giúp công ty tiếp tục mở rộng trên con đường phát triển vì một nền kinh tế vững mạnh hơn cho đất nước.

                Năm 2021, công ty mở rộng đầu tư mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực cùng các đối tác trong và ngoài nước với tên gọi Công ty TM&ĐT Dako, tập trung vào 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi:

- Sản Xuất Công Nghiệp

- Tư Vấn & Xúc Tiến Đầu Tư FDI

- Thương Mại

Sản phẩm của chúng tôi

Gia đình của chúng tôi